Home > Niplette

De Niplette, Een eenvoudige oplossing voor ingetrokken tepels

niplette Een groot aantal vrouwen heeft last van platte of ingetrokken tepels. Het merendeel van hen ervaart ingetrokken tepels als onaantrekkelijk en voelt zich daardoor onzeker. Daarbij kunnen zich problemen voordoen wanneer een moeder haar baby aan de borst wil gaan voeden.

Ingetrokken op platte tepels zijn het gevolg van te korte melkkanaaltjes. De Niplette is ontwikkeld om deze kanaaltjes te verlengen door het toepassen van een zachte zuiging. De Niplette is pijnloos en gemakkelijk in gebruik.

Tot voor kort was een chirurgische ingreep de enige effectieve methode om ingetrokken tepels te corrigeren. Een dure oplossing, die borstvoeden voorgoed onmogelijk maakte. De Niplette corrigeert ingetrokken tepels snel en blijkt een blijvende oplossing te bieden, zowel bij het gebruik om cosmetische redenen als om 'normaal' borstvoeden mogelijk te maken.

Het principe

De Niplette™ bestaat uit een doorzichtig 'tepelhoedje' voorzien van een afdichtingsrand. Hieraan is een buisje met een inlaatventieltje bevestigd dat op een zuigerhuls past. Door het tepelhoedje op de tepel te houden en de lucht via de zuigerhuls uit het hoedje te onttrekken wordt de tepel naar ‘buiten’ gezogen. De zuigerhuls kan dan van, het aan het tepelhoedje bevestigde, buisje worden genomen zonder dat de zachte zuiging op de tepel verdwijnt. De Niplette™ wordt door de meeste vrouwen gewoon discreet in de BH gedragen.

Bestellen

Wanneer kan de Niplette gebruikt worden?

 • De Niplette is geschikt om ingetrokken tepels, die door erfelijke factoren of in de puberteit zijn ontstaan, te corrigeren.
 • De Niplette is geschikt voor patiëntes bij wie een operatieve ingreep voor cosmetische correctie mislukt is.
 • De Niplette is niet geschikt als de borstvoeding op gang is gekomen. Er is echter niets tegen als de Niplette gebruikt wordt om de tepel naar buiten te trekken, zodat de baby gemakkelijker kan pakken.

LET OP! Het gebruik wordt ontraden in de laatste twee maanden van de zwangerschap. Voor ingetrokken tepels die op latere leeftijd ontstaan, moet de Niplette NIET gebruikt worden zonder medisch advies. Raadpleeg eerst de huisarts of specialist.


 1. Plaats het uiteinde van de injectiespuit in het inlaatventiel van de Niplette.
 2. Houd met de ene hand de Niplette over de ingetrokken tepel en oefen zuigkracht uit door met de andere hand aan de zuiger, in de injectiespuit, te trekken. Trek zo hard aan de zuiger als nog comfortabel is. Niet te hard trekken!
  • een beetje vaseline aan de onderkant van de Niplette bevordert de afdichting en zuiging.
 3. Laat de Niplette los als de tepel naar buiten is getrokken. Houd het inlaatventiel vast en verwijder de injectiespuit voorzichtig.
  • De dagelijkse bezigheden kunnen nu probleemloos hervat worden, terwijl de Niplette gedragen wordt. De Niplette is gemakkelijk te verbergen onder wijd zittende kleding.
  • Om de Niplette te verwijderen, moet het uiteinde van de injectiespuit in het inlaatventiel gedrukt worden, zodat de lucht in Niplette kan stromen en het vacuüm wordt opgeheven.

Belangrijk advies


 • Om de beste en snelste resultaten te behalen moet de maximale zuiging, die nog comfortabel is, gebruikt worden en de Niplette zoveel mogelijk gedragen worden.Voor elke ingetrokken tepel is één Niplette nodig. Het is mogelijk om het apparaatje ook ’s nachts te dragen, mits men niet op de buik slaapt. Het kan dan gemakkelijk zijn om een loszittende beha te dragen.
 • Indien de Niplette regelmatig wordt gebruikt, zou de tepel het vormpje binnen ongeveer drie weken moeten vullen.Als de tepel gemakkelijk tot aan het einde van het vormpje getrokken kan worden, kan het gebruik van de Niplette verminderd worden.
 • Elke beginnende neiging tot terugtrekken kan ondervangen worden door de Niplette met tussenpozen te gebruiken.
 • Bij een enkeling kan een beetje afscheiding uit de tepel optreden. Dat is volkomen normaal.
 • Zonodig kan de Niplette in een warm sopje worden gereinigd. De Niplette NIET steriliseren

Traditionele methoden

Tot voor kort was een chirurgische ingreep de enige manier om ingetrokken tepels te corrigeren. Dat houdt in dat demelkgangen onder narcose worden doorgesneden. Zo'n operatie streeft een cosmetisch effect na, echter het betekent ook het einde van de natuurlijke borstfunctie. Na een dergelijke ingreep is het niet meer mogelijk om borstvoeding te geven. Bovendien maken de hoge kosten deze oplossing verre van ideaal.

Een andere manier ter correctie van ingetrokken of platte tepels bestaat uit massage-oefeningen (Hoffman's exercises). Uit onderzoeken is echter gebleken dat deze methode veelal ineffectief en oncomfortabel is en zelfs schadelijk kan zijn.

Ervaringen

Ervaringen van andere vrouwen met de Niplette

CSS & XHTML by MLP Design
Licensed under CC-NC 3.0