Home > Hoffman's exercises

De Hoffman Techniek

De Hoffman Techniek (Hoffman, 1953) is bedoeld om de blokkades op te heffen. Plaats uw duimen tegenover elkaar aan de basis van uw tepel. Druk stevig terwijl u op hetzelfde moment uw duimen uit elkaar trekt. Draai nu met de duimen rond de basis van uw tepel. Herhaal dit vijf maal daags.

Gebruik deze techniek niet zonder overleg met uw huisarts, als u eerder een vroeggeboorte of andere zwangerschapscomplicaties heeft gehad.Dit heeft er mee te maken dat stimuleren van de tepels en borsten kan leiden tot baarmoedercontracties en eventuele extra afgifte van Oxytocine.

Ook wordt het wordt afgeraden deze techniek te gebruiken in de eerste 6 maanden van de zwangerschap. In veel gevallen komen de tepels namelijk vanzelf naar buiten onder invloed van de zwangerschapshormonen die tijdens de zwangerschap vrijkomen.

CSS & XHTML by MLP Design
Licensed under CC-NC 3.0